Kvægafgiftsfonden - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kvaegafgiftsfonden.jpg
Effektiv og lønsom naturpleje
Forarbejdning og varmebehandling af økologiske proteinafgrøder
Hold sundheden inde - Demonstration
Hold sundheden inde - Udvikling
Mere fokus på småkalve - DEMONSTRATION
Mere fokus på småkalve - UDVIKLING
Mycoplasma bovis i slagtekalvebesætninger
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
QS til dansk oksekød
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring fra gylle
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Demo
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Netværk
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Udvikling
Smitterisiko og sygdomsforbyggelse ved flytning
Strømlining og produktionsforbedring i slagtekalveproduktionen
Styrket indsats mod Mycoplasma Bovis
Årsagssammenhænge for Mycoplasma bovis (MB)