Kartoffelafgiftsfonden - 2020

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Beslutningsstøtte om forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelskimmel og bladplet i kartofler (Blight-Manager)
Effekten af bladgødskning i stivelseskartofler
Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler
Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus
Sorter til brug i økologisk produktion af stivelseskartofler
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler