Kartoffelafgiftsfonden - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Alternativer til nedvisning med diquat
Bekæmpelse af spildkartofler
Betydningen af kalium, bor og calcium
Forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelcystenematoder
Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler
Mekanisk, termisk og kemiske metoder til nedvisning af kartofler er nyt
Optimeret fosfor udnyttelse i stivelses- og spisekartofler
Placeret gødskning og vækstimuleringsmidler i økologiske kartofler
Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus
Sorter til brug i økologisk produktion afd stivelseskartofler
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler