Kartoffelafgiftsfonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Alternativer til nedvisning med diquat
Bekæmpelse af spildkartofler
Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler
Betydning af kalium, bor,og calcium for kvaliteten af læggekartofler
Gødskning med fosfor på arealer grundgødet med gylle
Optimeret fosforudnyttelse i stivelses- og spisekartofler
Registreringsnet for kartoffelskimmel og bladlus
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler