Kartoffelafgiftsfonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler
Betydning af tørremetode og håndtering for angreb af fusarium i læggekartofler
Midler og metoder til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Optimeret fosforudnyttelse i stivelses- og spisekartofler
Registreringsnet for kartoffelskimmel og bladlus
Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler