Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er, at sikre, at der er adgang til en opdateret og kvalitetssikret viden, så landmanden via forskellige medier og via sin konsulent får det optimale grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger. Det sker ved at indsamle, videreudvikle og formidle specialviden i relation til udvikling og optimering af kartoffelproduktionen i Danmark. En viden som er frit tilgængelig via LandbrugsInfo.

Kartoffelworkshop.
Hvor udbredt er resistensen mod svampemidler? Artikel fra Danske Kartofler - Maj.
Viser sammenhæng mellem tidlig afmodning og sædskifte. Artikel fra Danske Kartofler - December.
Kartoffelworkshop.
Forsøg i de seneste tre år viser stort potentiale for at anvende Talent, når der er egnede lagerforhold og egende sorter til rådighed.
I Danmark ses en tydelig forskel i tidspunkt for afmodning af stivelseskartofler. Der er flere faktorer, som spiller ind, hvoraf de fleste skyldes et for tæt sædskifte og deraf opformerede skadegører.