Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre kartoffelerhvervet det bedst mulige udgangspunkt for et højt udbytte og en god kvalitet af præbasislæggekartofler til brug i den videre fremavl af danske læggekartofler. Det sker ved at sikre adgang til patogenfrie og sortsægte miniknolde (meristemknolde) ved at opretholde og udvikle en økonomisk bæredygtig dansk kerneplantesamling for kartofler.