Udbyttemåling på markniveau som en del af præcisionsjordbrug

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at øge avlernes fokus på betydningen og rentabiliteten af indsatsstoffer, sorter, sædskifte, jordstruktur og jordbearbejdning. Udbyttemåling på markniveau er første skridt i udvikling af præcisionsjordbrug i kartoffelavlen i Danmark samt i anvendelsen af stribeforsøg på bedriftsniveau som en del af udviklingsforsøgene ved stivelsesfabrikkerne og i landsforsøgene for kartofler.

Kartoffelworkshop 2016.