Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at finde det økonomiske kvælstofoptimum i stivelseskartofler til brug ved udformning af kvælstofnorm og optimalkurve for nitratindhold i bladstængler, så der kan eftergødskes efter behov i vækstsæsonen.

Gødskning. Økonomisk kvælstofoptimum i sstivelseskartofler.
Kartoffelworkshop.