Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at finde det økonomiske fosforoptimum i stivelseskartofler samt optimal metode til udbringning af fosfor.

Kartoffelworkshop.
Gødskning.