Kartoffelmatch og ny inspiration i kartoffeldyrkningen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at øge produktivitet i stivelseskartofler ved at påvise effekten af fire forskellige dyrkningsstrategier.