Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at belyse om olieræddike som efterafgrøde opformerer eller reducerer forekomsten af fritlevende nematoder i kartofler samt at belyse effekten af harvning på fritlevende nematoder.