Betydning af delt gødskning, bladgødsk-ning og kamform for optagelse og udnyttelse af kvælstof i spise- og stivelseskartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre en længere vækstsæson og dermed et højere udbytte og en bedre kvalitet af spise- og stivelseskartofler ved at dele gødskningen.

Effekten af delt kvælstofgødning til stivelseskartofler. Effekt af forskellige gødningstyper.
Betydning af delt gødskning, bladgødskning og kamform for optagelse og udnyttelse af kvælstof i spise- og stivelseskartofler.