Effekten af vækststimuleringsmidler på udbytte og kvalitet i økologisk og konventionel dyrkning af kartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Udbuddet og salget af vækststimuleringsmidler er i stærk stigning. Udgifterne til disse produkter udgør derfor en stigende andel af omkostningerne ved dyrkning af kartofler både i Danmark, men også i udlandet, uden at der er videnskabelig dokumentation for midlernes effekt. For de fleste præparater angiver producenterne, at midlerne er vækststimuleringsmidler, som giver en sundere afgrøde, højere udbytte og en mere ensartet størrelsesfordeling.

Produkternes vækstpåvirkning kan skyldes biologisk eller biokemisk påvirkning af skadegørere og/eller kan skyldes, at der tilsættes/frigøres essentielle mikronæringsstoffer i jorden. Projektets mål er at afdække effekten af forskellige vækststimuleringsmidler i uafhængige forsøg på forskellige jordtyper over flere år samt at beregne nettoøkonomien ved anvendelse af produkterne.

Resultaterne kan anvendes både i den konventionelle og den økologiske kartoffelproduktion.

Planteetablering. Vækststimulering.