Kartoffelafgiftsfonden - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Anvendelse af bladanalyser til brug ved behovsbestemt gødskning i kartofler
Effekten af vækststimuleringsmidler på udbytte og kvalitet i økologisk og konventionel dyrkning af kartofler
Registreringsnet for kartoffelskimmel og bladlus i 2015
Udbyttemåling på markniveau som en del af præcisionsjordbrug
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler
Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler
Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler