SmartGrass

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Innovationsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

SmartGrass er et projekt støttet af innovationsfonden. Projektet har til formål at udvikle og udnytte kamera- og sensorteknologi til optimering af gødskningen af frøgræs og kløvergræs.

I frøgræs undersøges hvordan sensordata kan omsættes til forskellige vegetationsindeks, der kan bruges som udtryk for afgrødens kvælstofbehov i strækningsfasen. I kløvergræs undersøges hvordan billedanalyse kan bruges til at estimere bælgplanteandelen i kløvergræs, da denne har stor betydning for kvælstofbehovet i afgrøden.

SEGES’s rolle i projektet er udvikling af kvælstofmodellen, som implementeres i MarkOnline, og test af modellen i markforsøg.

Oversigt over Landsforsøgene 2019 s. 259-260, 332-334
Grovfoderseminar 2020
Kvægkongres 2020
Plantekongres 2020