Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen til mere mælk - MilkyWay

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Innovationsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så der forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeres. Målet er, at soens foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering fra soens kropsreserver og miljøbelastningen reduceres. Samtidig er formålet at sikre, at pattegrisene har de bedste forudsætninger for at vokse under hele deresvækstperiode. Dette gøres ved at fastlægge:

  1. om der ved ændret forhold mellem de livsnødvendige aminosyrer kan opnås samme produktivitet,men ved en lavere proteintildeling, og dermed en lavere miljøbelastning.
  2. konsekvensen af ændret protein- og aminosyreforsyning til diegivende søer på pattegrisenes kropssammensætning ved fravænning.
  3. om der ved at øge forsyningen af aminosyren lysin i diegivningsfoderet kan opnås en øget daglig kuldtilvækst og et lavere vægttab hos søerne i løbet af diegivningsperioden.
  4. om der ved reduceret forhold mellem methionin og lysin kan opnås samme produktivitet.

Samlet vil ovenstående medvirke til at sikre maksimal udnyttelse af foderets proteinindhold til gavn for både miljø og den fysiologiske belastning af den diegivende so. Projektet er blandt de største i verden, hvor frie aminosyrer erstatter protein i foderet. Samtidig vil det være det første i verden, hvor effekten af at afvige fra den aminosyreprofil, der med få variationer har været stort set globalt gældende, undersøges ved højtydende diegivende søer. Dermed sikres en mere miljøorienteret tilgang til fodring af diegivende søer.