METAPIG

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Innovationsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Dansk svineproduktion er under pres i forhold til international konkurrence og i forhold til belastning af miljøet. Foder er en væsentlig omkostning, og en øget fodereffektivitet vil hjælpe både i forhold til den internationale konkurrence og i forhold til miljøbelastningen. Ny forskning har vist, at tarmens bakterier spiller en afgørende rolle i forhold til optag og udnyttelse af fødens energi samt for udviklingen af et effektivt immunforsvar.

I dette projekt agter vi at udnytte den store viden, der eksisterer i Danmark omkring svineproduktion, udvikling af foder samt grisens genetik og tarmbakterier til at afdække, hvorledes det gennem udviklingen af nye fodertyper, kombineret med fodertilsætning og prebiotika vil være muligt at ændre sammensætningen af tarmens bakterier, således at immunsystemet styrkes og udnyttelse af foderet øges. Herved nedsættes også gødningsmængden og miljøbelastningen.

Målet er en 5% forøgelse af fodereffektiviteten uden at reducere kødmængde eller kvalitet. Dette synes ikke at være uopnåeligt, idet fodereffektiviteten i den danske svineproduktion er 25-30%. Set i forhold til en årlig foderomkostning i den danske svineproduktion på 7.4 milliarder kr. vil en mulig 5% besparelse udgøre et anseeligt beløb, og der vil yderligere være muligheder for en betydelig indsats på det internationale marked i forhold til produktion og salg af nye effektive fodertyper, fodertilsætning og pre- eller probiotika.