Future Cropping

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Innovationsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med Future Cropping partnerskabet er at udnytte præcisionsjordbrug og nye digitale løsninger til at forbedre planteavlerens økonomi, gennem øgede afgrødeudbytter og -kvalitet samtidig med, at miljøpåvirkningen reduceres. 
Klik her for at gå til Future Croppins hjemmeside.

Aktiviteter

Der søges om medfinasiering af de landbrugsfaglige aktiviteter inden for intelligent jordbearbejdning og planteetablering, intelligent gødskning, intelligent afgrødemonitering og planteværn og differentineret kvælstofregulering, herunder koordinering af demomarker. Denne medfinansiering sikrer formidling til landmænd via artikler, videoer og åbne demo-dage, samt videnopsamling ved deltagelse i møder.

Effekter

Mellem 100 og 200 kr. pr ha på landmandens bundlinje afhængig af bedriftens størrelse, øget kvalitet af den høstede afgrøde, fastholdelse af arbejdspladser i landdistrikter, og sidst men ikke mindst mindsket miljøpåvirkning.

Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på lerjord. Studie af effekter af forskellige energiinput til jorden.
Ca. 130 deltog i demodagen for præcisionsjordbrug den 13. juni 2019 hos landmand Rasmus Eriksen ved Kalundborg.
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbrugsudstyr, løsninger på trådløs overførsel af tildelingsfiler til maskinerne og meget andet.
Rasmus Eriksen næste planer er blandt andet at graduere sådybden, at spot-sprøjte og få maskinstationen til at graduere tildelingen af biogasgylle. Tag til demodag hos Rasmus den 13. juni 2019.
2 arrangementer om nye teknologier og løsninger
Om værdien af at kunne placere frøene i den rigtig dybde, om vigtigheden af ensartet såbed for at undgå udvaskning af pesticider og om at gøre mekanisk ukrudtsbekæmpelse rentabel ved kun at behandle marken, hvor der behov.
Har udviklet mere præcis gødningsspreder, en fosforsensor og udstyr til måling af jordens kvalitet. Har desuden medvirket til at sætte skub i pilotprojektordningen, hvor landmænd implementerer præcisionsjordbrug.
Pletsprøjtning mod fx græs og tidsler er nu muligt. Og metoderne belaster ikke landmandens økonomi.
Rasmus Eriksen er demovært i Future Cropping og afprøver nye teknikker og grej på markerne ved Kalundborg.