InnovationsFonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/innovationsfonden.jpg
BIO-VALUE SPIR Bioraffinering
BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Engineered nano- and microparticles as next-generation fertilizers
Future Cropping
GrassQ
Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools (MOIST)
METAPIG
MuMiPro
Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen til mere mælk - MilkyWay
SmartGrass
TReNDS - Nitrats transportveje