InnovationsFonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/innovationsfonden.jpg
Biochain – Biogas værdikæder
BioValue – bioraffinering
BufferTech – Optimering af økosy-stemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
DNMARK – Danish Nitrogen Mitiga-tion Assessment: Research and Knowhow for a sustainable, low Nitrogen food production
Ecometa
Future Cropping
GrassQ
METAPIG
MuMiPro
NOVAGRASS – Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen til mere mælk - MilkyWay
TReNDS - Nitrats transportveje