InnovationsFonden - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/innovationsfonden.jpg
Biochain – Biogas værdikæder
BioValue - bioraffinering
BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
DNMARK – Forbedret udnyttelse af kvælstof
GrassQ
INNO+ Future Cropping
METAPIG
TReNDS – Nitrats transportveje