Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarre
Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool-Precise
Beslutningsstøtte om forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelskimmel og bladplet i kartofler (Blight-Manager)
CSR Pork
FarmDroid
Greening of Organic Eggproduction
Grovfoder 4.0 - intelligent grovfoderproduktion
InnoGrass
Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-Anlæg (Tailor-Grass)
Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve (FutureBeefCross)
Lavemissionssædskifter til målrettet regulering
Lavere klimaaftryk og sundere mælk ved fodring med rapsfrø
Mere afgræsning gennem flere holdbare produktive kløvergræsmarker
Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter som beslutningsstøtte (StyrN)
OUA-grise
PIG-SYS
Realtidsovervågning
Reduktion af pattegrisedødeligheden med automatisk faringsovervågning
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (demo)
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (udv.)
SowEmis
SPACE
Sustainability in pork production with immunnocastration (SUSI)
Søer og pattegrise
Terrænnær redox- og retentionskortlægning til differentieret målrettet virkemiddelsindsats inden for ID15 oplande(T-Rex)
Udnyt satellitmålt kvælstofoptagelse i efterafgrøder til forbedring af N-udnyttelse (SAT-N)
Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs
Vinderfrø 2025
Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof) Demo
Økologisk dyrkning af sukkerroer