Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool Precise
Beslutningsstøtte om forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelskimmel og bladplet i kartofler (BlightManager)
Born2Live
CSR Pork 4.0
FarmDroid
Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (demo)
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (udv.)
Fodring i tidlig drægtighed skal sikr større, mere ens og mere livskraftige grise (FEED4LIFE)
Greening of Organic Eggproduction
Grise opdrættet uden antibiotika
Grovfoder 4.0 - intelligent grovfoderproduktion
Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel (GROVGRIS)
Grønnere økologisk ægproduktion (Green-Eggs)
InnoGrass Demo
InnoGrass Udvikling
Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve
ManUrea tehcnology
PYG-SYS
Realtidsovervågning
Reduktion af pattegrisedødeligheden med automatisk faringsovervågning
Satellitmålt kvælstofoptag i efteråret
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (demo)
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (udv.)
SOBcows – Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet (demo)
SOBcows – Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet (udv.)
SPACE
StyrN - Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter
SuperGrassPork
Sustainability in pork production with immunnocastration (SUSI)
Terrænnær redox og retentionskortlægning til differentieret målrettet virkemiddelsindsats indenfor ID15 oplande (T-Rex)
Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs
Vinderfrø2025
Økologisk dyrkning af sukkerroer