Greening of Organic Eggproduction

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Formål: At demonstrere i hvor høj grad ressourceeffektivitet, dyrevelfærd og produktivitet på ejendommen kan forbedres, og hvor meget miljøbelastningen kan reduceres, ved fodring af hønsene med eget bioraffineret grøntprotein. Dette kombineres med etablering af et integreret plante- og fjerkræsystem, hvor der dagligt klippes friske grønne skud af pilebevoksningen, som bruges som grovfoder til hønerne.  

Indhold: Bioraffineringsteknikken, til fremstilling af grøntprotein fra græs, kløvergræs eller lucerne videreudvikles. Der optimeres foderblandinger med indhold af grøntprotein, som bruges i kontrollerede forsøg på Aarhus Universitets øko-platform i Foulum. De enkelte forsøgsbehandlinger vil være kombineret med forskellige beplantninger med energipil i udearealerne, hvor belægningsgradens betydning også vil blive vurderet. I et praksisforsøg vil det blive demonstreret, hvordan løbende klipning af grønne pileskud kan bidrage til hønernes næringsstofforsyning samtidig med, at miljøbelastning og klimapåvirkning minimeres.

 

Kann Bioraffiniertes Pflanzenprotein das Aminosäure-Problem in der Geflügelhaltung lösen?
Fermentiertes Pflanzenprotein für die Geflügelfüterung