CSR Pork 4.0 - Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

CSR-Pork 4.0 forbedrer det tekniske grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen af svinekød ved initiativer hos både primærproducenter og forarbejdningsled med det sigte at understøtte den dobbelte bundlinje med samtidigt at fremme både grøn og økonomisk bæredygtighed i den danske svinesektor.

Der etableres et økonomisk effektivt system til dataopsamling fra udvalgte bedrifter og slagterier, der danner grundlag for bedre beslutningsstøtteredskaber for værdikæden, og som desuden kan benyttes til objektiv dokumentation over for tredjepart. Der udvikles livscyklusvurderingsmodeller, der afspejler de metoder og effekter, der skal inddrages for at få en anerkendt vurdering af svinekøds miljøprofil, og som kan udnytte den realtids datafangst, som udvikles i projektet. Der udvikles metoder til kommunikation med slagteriers progressive globale kunder om svinekødets bæredygtighed med særlig fokus på miljømæssige aspekter.

Et centralt element i projektet er, at alle udviklede produkter og metoder baseres på afprøvninger i virkelige produktions- og afsætningsforhold langs hele værdikæden. Både for at sikre hurtige forbedringer, men også for at kunne gøre miljøprofilen af dansk svinekød til et potentielt konkurrenceparameter, der kan udvikle globale højprismarkeder og øge en bæredygtig slagtesvineproduktion i Danmark