Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper
BeeFarm
BioPunkt
CSR Pork 4.0 - Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter
Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Fodring i tidlig drægtighed skal sikre større, mere ens og mere livskraftige grise (feed4life)
Grise opdrættet uden antibiotika
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GødP)
Hele haler
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
KløKo - Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Levedygtige oekologiske kalve
LiveCalf
ManUREA technology
MixBar
New-Cut - Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Online beslutningsværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning
Ornelugt - hurtigmetode til samtidig måling af skatol og androstenon
pECOSYSTEM
Planteproduktion til gavn for erhverv og natur - PLANTNAT
Reduceret kvaelstoffordampning ved hjælp af bioforsyning fra gylle
REFFICO
StrawWell
Sustainability in pork production with immmunocastration (SuSI)
Svineplasma immunoglobolin mod fravænningsdiarré