Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
3030 i 2020 – mere græsfrø med relativt mindre input
Avl for fodereffektivitet og social adfærd
BioPunkt (Biologisk luftrensning af stalde med punktudsugning)
CoreOrganic - Cobra
CoreOrganic - FertilCrop
Dansk økologisk protein til husdyr
Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion (IDRÆN)
Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiPlant)
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønner
Foderspildsmonitor
Forbedret pattegriseoverlevelse og reduceret klima- og miljøbelastning
FREJ (D) - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Genomisk selektion
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
Hele Haler. Farvel til halebid og halekupering: Utopi eller realitet?
Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet
Kyllingemødre 2012-2015
Miljøsikret planteproduktion til foder og energi (PlantePro)
MINAPIG
MISt - Intelligent and stand alone technology to reduce ammonia from livestock
MixBar - Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger
Månegrisens netværk
NewCut - ny værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
Ornelugt-hurtigmetode til samtidig måling af skatol og androstenon
pECOSYSTEM
RAMP – Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring fra gylle
Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder (EfterMajs)
Stikoncept til grise med lange haler
StraWell
Svineplasma immunoglobolin mod fravænningsdiarré