Frøafgiftsfonden - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Froeafgiftsfonden.jpg
Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder
Frøavlsrådgivning og sikring af ”mindre anvendelse” af planteværnsmidler
Nedvisning af hvidkløver til frøproduktion
Registreringsnet frøgræs
Sortsundersøgelsen 2019
Vinderfrø 2025