Frøafgiftsfonden - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Froeafgiftsfonden.jpg
Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværns midler"
Kvælstofgødskning og vækstregulering i spinat til frøavl
Nedsivning af hvidkløver og vækstregulering i spinat til frøavl
Registreringsnet frøgræs
Sortsundersøgelsen 2018
Vinderfrø2025