Frøafgiftsfonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Froeafgiftsfonden.jpg
Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværnsmidler"
Kvælstofgødskning og vækstregulering i spinat til frøavl
Registreringsnet frøgræs
Sortsundersøgelsen
Vinderfrø 2025