Frøafgiftsfonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Froeafgiftsfonden.jpg
00-kvalitet i engrapgræs
Afpudsningsstrategier i frøgræs om efteråret
Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl
Frøavlsrådgivning og sikring af ”mindre anvendelse” af planteværnsmidler
Gødskningsstrategi og vækstregulering i alm. rajgræs og strandsvingel
Mekanisk renholdelse og båndsprøjtning i markfrø
Mekanisk renholdelse og båndsprøjtning i spinat
Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel
Registreringsnet frøgræs
Sortsundersøgelsen 2016
Strategier til bekæmpelse af svampesygdomme i spinat