Fonden for Økologisk Landbrug - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fonden_for_oekologisk_landbrug.jpg
Bæredygtighedstjek for nyomlagte bedrifter
Fremme af økologi og bæredygtighed i foodservice-sektoren
Hundrede procent danskfodrede økohøner og -kyllinger
Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion
Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion
Mere biogasgødning til økologiske bedrifter
Mersalg af økologisk slagtekylling via faglig og fængende oplysning
Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne
Omlægningstjek i boringsnære beskyttelsesområder
Omlægningstjek og kompetenceopbygning til nye økologiske landmænd
Økologer som naturhåndværkere
Økologisk markdag
Økologiske grise i harmoni med arealet
Økologiske markforsøg til udvikling af økologien