Økologisk jordbrug som bidrag til at nå klimamålene

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fonden_for_oekologisk_landbrug.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at analysere, i hvilket omfang omlægning til økologisk jordbrug med øget græsdyrkning kan medregnes i den nationale opfyldelse af reduktionsmålene for drivhusgasudledning, og dermed styrke landmændenes muligheder for at få succes med økologisk omlægning. Dernæst skal projektet give faglige anbefalinger til, hvordan reglerne for drivhusgasreduktion kan indrettes, så det giver størst mulig motivation til at anvende græsdyrkning som målrettet klimaværktøj i det økologiske jordbrug.

Opbakningen til økologisk jordbrug vil blive styrket, hvis økologien kan bidrage mere til klimamålene, og det kan bl.a. gøres ved at bidrage med et større areal med græs, der lagrer meget kulstof i jorden.

Landbruget forventes at skulle reducere drivhusgasudledningen med 39 % for at opfylde EU’s reduktionsmål, og en del af dette forventes at kunne opfyldes ved en ændret arealanvendelse.

Projektet vil kvantificere, hvor meget omlægning til økologisk jordbrug med øget græsdyrkning kan bidrage til at nå de overordnede klimamål, og vurdere hvor økonomisk attraktivt det vil være sammenlignet med andre virkemidler.

Rapport.
Notet fra møde afholdt den 17. december 2018.
Notat i FØL projektet Økologisk Jordbrug som bidrag til at nå klimamålene.
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nationale reduktionsforpligtigelse. Der er beregnet tal for effekten af den nuværende økologivækst og af udlægning af miljø-græs.
Rapport.
Præsentation af mulighederne for kulstofbinding i økologisk jordbrug fremlagt for Landbrug & Fødevarers Økologisektion den 20. november 2018