Fonden for Økologisk Landbrug - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fonden_for_oekologisk_landbrug.jpg
Bæredygtighedstjek 2017 på økologiske bedrifter
Bæredygtighedstjek 2017, genbevillingen 2016, på økologiske bedifter
Den store Økologiske Markdag I og II
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Græsmarksurters betydning for ægkvaliteten
Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion, DEL II
Omlaegningstjek, samt udvikling og kompetenceforøgelse i den økologiske produktion
Rødkløver - en sikker kvæstofgødning
Solsikker- dyrkning under danske forhold
Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl
Viden til alle - Økologi-Kongres 2017
Økologiske slagtesvin henter foderet i marken (Marksvin)