Fonden for Økologisk Landbrug - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fonden_for_oekologisk_landbrug.jpg
Afskallet havre til økologiske husdyr
Afskallet havre til økologiske husdyr, del II 2016
Bæredygtighedstjek på økologiske bedrifter
Differentieret avl af økologiske grise via Danavl
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Fremme af afsætning af bæredygtige øko.produkter
Græsmarkurters betydning for ægkvaliteten
Lokale, økologiske produkter fra de danske NATIONALPARKER
National strategi for øgede udbytter i den økologiske produktion
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Omlægningstjek med forankring i den lokale rådgivning
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Rødkløver - en sikker kvælstofgødning
Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter
Styrket beslutningsgrund og dyrevelfærd i økologisk svineavl
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Sunde maver - sunde grise
Sæt retning på avl til økologisk svineproduktion
Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål
Økologiske markforsøg - højere udbytter og mere robust produktion i kløvergræs og vårsæd.
Økologiske slagtesvin henter foderet i marken (Marksvin)