Fonden for Økologisk Landbrug - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fonden_for_oekologisk_landbrug.jpg
Afskallet havre til økologiske husdyr
Differentieret avl af økologiske grise
FEDT NOK til økologiske malkekøer
FEDT NOK til økologiske malkekøer
Mere lokalt økologisk mel i lokale butikker
Nye lokale øko. produc./prod. i Dagli’ Brugsen
Nye muligheder i økologisk korndyrkning - samdyrkning og kortere vækstsæson
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Omlægnings- og fastholdelsestjek
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Rejsehold for koncept- og vidensudvikling for øko. landmænd
Ressourcebevidst økologisk dyrkningssystem
Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Sunde maver - sunde grise
Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på forderkål
Økologi på vej - Økologi-Kongres 2015
Økologisk vækst - bring nye forbugerstørminger i buen ud til de innovative økologiske producenter
Økologiske markforsøg