Fjerkræafgiftsfonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Fjerkraeafgiftsfonden.jpg
Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger
Håndtering af fosfor under ny fosforregulering - fjerkræ
Implementering af grøn bioraffinering
Måling af lugtemission fra slagtekyllinger
Optimering af flytningen fra opdræt til konsumægshøne