Erhvervsudviklingsordningen - 2019

Bedre næringsstofudnyttelse ved holdopdeling i malkekvægbesægninger
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Viden ned fra hyldene og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd (genbevilling)