Erhvervsudviklingsordningen - 2018

Bedre næringsstofudnyttelse ved holdopdeling i malkekvægbesægninger
Bedre udnyttelse af potentialet i majsensilage
Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger
Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Lønsomhed og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Naturtjek - vejen til økonomisk rentabel naturpleje
Optimal og bæredygtig grovfoderproduktion
Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrsgødning
Optimering af planteværnsindsatsen
RISE Forankringsudvikling af bæredygtighedsvurdering
Sundere jord - nu og om 20 år
Sundt yver: sund fornuft giver sund økonomi
Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
Vejen til 6. laktation
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd
Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter