Erhvervsudviklingsordningen - 2017

Bedre udnyttelse af poteintialet i majsensilage
Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Det rigtige antibiotikum
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger
Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Fosforbehov og tilpasning til ny fosforregulering
Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder
Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion, DEL II
Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrgødning
Optimering af planteværnsindsatsen
Optimering af vanding og afvanding
Styrkelse af den økologiske bundlinje
Sundere jord – nu og om 20 år
Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
Vejen til 6. laktation
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd
Videnskabelig demonstration og formidling om økologisk produktion
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipientens følsomhed, del II
Økologisk vidensindsamling og formidling
Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter
Økonomi-, ressource- og risikostyring