Det rigtige antibiotikum

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet "Det rigtige antibiotikum" er at undersøge den kliniske behandlingseffekt samt udviklingen i antibiotikaresistens, når behandlingstidspunktet, type af antibiotika samt dosis vælges på baggrund af en MIC-undersøgelse. Samtidig undersøges den kliniske behandlingseffekt og udviklingen i antibiotikaresistens hos grise, der forebyggende behandles med et superfoder som alternativ til antibiotikabehandling.

Fire alternative interventioner mod tarminfektioner afprøves i 4 parallelle grupper, hvor behandlingerne alle gennemføres på stiniveau. Aktiviteten gennemføres i to besætninger.

Klinisk behandlingseffekt og udvikling af resistens efter antibiotikabehandling eller forebyggende behandling med et diarre-hæmmende foder.
Screening af sokkeprøver - opdateret 2. marts 2016
Afholdt ved Kongres for Svineproducenter 2016
Afholdt ved Kongres for Svineproducenter 2016
Dagorden til projektgruppemøde, 14. november 2016