Reduktion af pattegrisedødelighed

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Der er stor fokus på dødelighed i dansk svineproduktion. Dødelighed sidestilles med dyrevelfærd, og tal som 25.000 døde pattegrise om dagen ses som et etisk og dyrevelfærdsmæssigt problem, der trækker overskrifter som ’Dansk verdensrekord i døde pattegrise’ (Politiken). Danske svineproducenter har samtidigt et væsentligt økonomisk incitament i at hæve overlevelsen, og derved har alle en interesse i at sænke pattegrisedødeligheden. 

Der findes meget viden omkring, hvad der skal ske, hvis pattegrisedødeligheden skal sænkes. Det er dog stadig en udfordring at få denne viden fuldt implementeret i mange sobesætninger. Mange steder er manglen på rutiner og management stærk medvirkende til en uacceptabel dødelighed. Én af årsagerne til den manglende implementering er mangelfuld ledelse og dårlig kommunikation mellem leder og medarbejdere samt manglende opfølgning. Derfor er det relevant sætte fokus på ledelse og motivation i staldene samt at udvikle værktøjer, der enten kan bidrage til motivation eller til implementering af viden på staldgangen. 

Projektet består af 3 delaktiviteter: 

Delaktivitet 1: At udvikle værktøjer, som understøtter arbejdsplanlægning og gør viden let tilgængelig i stalden.

Delaktivitet 2: Indsamling af viden samt udvikling af model for reduktion af pattegrisedødelighed på besætningsniveau

Delaktivitet 3: Afprøvning af modeller for reduceret pattegrisedødelighed

PattegriseLIV-kampagnen har sin egen hjemmeside på www.pattegriseliv.dk og her er samlet en række værktøjer, som samlet understøtter arbejdet med at reducere pattegrisedødeligheden. Kampagnen er desuden omtalt i en lang række artikler og nyhedsmedier, og al materiale er samlet her: http://www.pattegriseliv.dk/Pages/Omtale.aspx.

Artikel fra Fagmagasinet SVIN, marts 2016
Artikel fra Fagmagasinet SVIN, april 2016
Indlæg afholdt ved bestyrelsesmøde 22. september 2016
Afholdt 21. april 2016
Kursus afholdt i regi af Leder i Landbruget, 3. marts 2016
Afholdt april 2016
Kursus afholdt i regi af Leder i Landbruget, 7. juni 2016
Dagsorden til møde afholdt 8. marts 2016
Kendskab til dødsårsagen kan få flere pattegrise til at overleve. I projekt PattegriseLIV viste USK-undersøgelser, at grise, som medarbejderne anså som klemte ihjel, var døde af blodforgiftning, og at grise med diarré reelt var døde af sult.
Beskrivelse af basal viden omkring rutiner og management i farestalden var med til at øge pattegriseoverlevelsen i de besætninger, der deltog i projektet PattegriseLIV. Da viden modtages forskelligt, var der valgt forskellige metoder til formidling.
PattegriseLIV viste, at konstant og vedholdende fokus gav en øget pattegriseoverlevelse. Totaldødeligheden blev i alt reduceret med 1,1 % og gevinsten var 187 kr. pr. årsso. Be-sætningen med den laveste totaldødelighed endte på 16,1 % totaldødelighed.
Afholdt på Kongres for Svineproducenter 2016