Minus 30 FE pr. produceret gris

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Et af de vigtigste konkurrenceparametre for de danske svineproducenter er så lave produktionsomkostninger som muligt pr. kg svinekød uden at øge miljøbelastningen. I fase II af projektet "Minus 30 foderenheder pr. produceret gris" undersøges mulighederne for at reducere foderforbruget pr. produceret gris markant i en række besætninger. Dette omhandler bl.a. undersøgelse af model for implementering af viden på staldgangen for at reducere foderforbruget.

Foderforbruget faldt i gennemsnit med 15 FE pr. prod. gris, svarende til 24 kr. pr. prod. gris, gennem en fokuseret indsats fra besætningsejer, staldpersonale og rådgiver ved implementering af kendt viden på staldgangen via et strategisk rådgivningsforløb
Somøde, marts 2016
Minus 30 årsmøde 2016
Foredrag afholdt ved Agrovi, november 2016
Afholdt ved Kongres for Svineproducenter 2016
Minus 30 årsmøde, 2016
Somøde, marts 2016
Referat af besætningsbesøg hos Pia og Jan Have, 6. juni 2016
Styregruppemøde afholdt 6. april 2016
Program for somøder afholdt 16. og 17. marts 2016
I projektet ’Minus30’ er der lavet en række kontroller for at opnå en høj datakvalitet. Dermed undgås utroværdige E-kontroller, som medfører, at der i en besætning enten træffes forkerte beslutninger eller slet ingen beslutninger.
Afholdt 12. april 2016