Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd

Oversigt over forsøg i projektet: Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd

Formålet med projektet er at udvikle dyrkningen af både korn og såkaldte sædskifteafgrøder, så landmanden dels får en højere selvforsyning med protein på den enkelte bedrift dels et højere udbytte i kornafgrøderne via sædskiftet. For at øge udbyttet i sædskiftet skal der både arbejdes med at øge udbytte og udbyttestabilitet i sædskifteafgrøderne. Her fokuseres der dels på etableringen af afgrøderne dels på anvendelsen af hjælpestoffer under dyrkningen. Formålet er derudover at sikre en effektiv både økonomisk og miljømæssig udnyttelse af de muligheder, den varslede ændring af kvælstofnormerne giver.

Markforsøg i projektet

Plannr. Lbnr. Forsøgsansvarlig Titel
10301616 1 Olav Høegh Såtid og udsædsmængde i vårbyg
10301616 2 Jes Hasselbalch Såtid og udsædsmængde i vårbyg
10301616 3 Peter Karlsen Såtid og udsædsmængde i vårbyg
10301616 4 Peter Frøjk Såtid og udsædsmængde i vårbyg
10301616 5 Peter Porse Wett Såtid og udsædsmængde i vårbyg
10461616 1 Christian Søndergaard Christensen N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt
10461616 2 Olav Høegh N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt
10461616 3 Jes Hasselbalch N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt
10461616 4 John Hansen N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt
10461616 5 Jens Peder Pedersen N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt
10491616 1 John Hansen Sådybde og udsædsmængder i hestebønner, pløjefri dyrkning
10491616 2 Ole Harild Sådybde og udsædsmængder i hestebønner, pløjefri dyrkning
10491616 3 Jes Hasselbalch Sådybde og udsædsmængder i hestebønner, pløjefri dyrkning
10701616 1 John Hansen Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede
10701616 2 Thomas Wohlleben Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede
10701616 3 Christian Søndergaard Christensen Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede
10701616 4 Peter Porse Wett Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede
10701616 5 Jes Hasselbalch Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede