Biodiversitetsfremmende tiltag i marken

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at vise landmænd, hvilke effekter naturtiltag har for agerlandets dyr, samt hvordan tiltagene virker. Det skal ske ved at sætte fokus på formidling af eksisterende viden om tiltag, der virker i praksis og ved at formidle, hvilke effekter naturfremmende tiltag har, samt hvordan markvildtstiltag kan indpasses i en rationel landbrugsdrift. Der er fortsat et stort behov for at demonstrere og formidle viden ud til landmænd og landbrugsrådgivere om muligheder og effekt af tiltagene.

Der etableres 2-3 demonstrationslandbrug på repræsentative danske landbrug, hvor de for agerlandets dyr optimale tiltag etableres. Der sikres god variation i tiltagene, så flest mulige arter kan gennemføre deres livscyklus.  Effekten af tiltagene bliver vurderet ved monitering af f.eks. pattedyr, dagsommerfugle og det økologiske rum.

Der skal i projektet være kompetenceudvikling af såvel landbrugsrådgivere, landmænd og undervisere på landbrugsskolerne.

Det undersøges i projektet, hvad der mangler for at motivere flere landmænd til at etablere markvildtstiltag. Via projektet skabes der både nationalt og på lokal skala et tættere samarbejde mellem grønne organisationer, landbrugsrådgivningen og landmænd.

Vil du gerne blive klogere på, hvordan du kan pleje naturen og dermed skabe bedre forhold for vildtet på din ejendom?
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til orienteringsmøde om natur- og vildtpleje i agerlandet. Torsdag den 29. september kl. 13:30-17:00
I et projekt sammen med Danmarks Jægerforbund, Danmarks biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening og SEGES arbejder man for at motivere landmænd til at gennemføre naturfremmende tiltag.
Ny rapport viser, at vilde dyr og insekter vil have vilde planter og ikke udsåede afgrødestriber. Og det tager år at få øget biodiversiteten.
Gode muligheder for at foretage aktiv vildtpleje, uden det får indflydelse på støtten.
Små simple tiltag kan gavne biodiversitet og fremme sjældne arter på landet.
Her har vilde dyr og insekter fået gode forhold at leve i. Han deltager i et projekt sammen med Danmarks Jægerforbund, Danmarks biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening og SEGES.
Sommerfugle er truede i det danske landskab, og 33 arter er opført på den danske rødliste. Men hvad skal man egentlig gøre for at passe på sommerfuglene?
Opfordring til landmanden om at køre uden om de våde vibelavninger og at løfte såmaskinen over lærkepletterne, så markernes ynglefugle får en chance. Anne Erland Eskildsen, SEGES.
Bevar de gode levesteder i agerlandet - læs mere om brandmandens lov i dette faktaark.
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til markvandring og orienteringsmøde om natur- og vildtpleje i agerlandet.
SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til markvandring og orienteringsmøde om natur- og vildtpleje i agerlandet.
Agenda for mødet omhandlende ideer og ønsker for fremtidige tiltag til fremme af biodiversiteten i agerlandet.
Præsentation ved Anne Erland Eskildsen SEGES.
Patriotisk Selskab inviterer i samarbejde med SEGES til et orienteringsmøde og en efterfølgende markvandring om natur og vildtpleje i agerlandet.
Patriotisk Selskab inviterer i samarbejde med SEGES til et orienteringsmøde og en efterfølgende markvandring om natur og vildtpleje i agerlandet.
Markvandring – demonstration af biodiversitetsfremmende tiltag i marken hos demo-vært Lisbet Haustrup.
SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til orienteringsmøde om natur- og vildtpleje i agerlandet.
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
Dansk Planteværn og SEGES inviterer hermed til temadag og markvandring på Ryegaard, Kirke Såby, hvor Dansk Planteværn har etableret en række aktiviteter vedrørende biodiversitet.
SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til orienteringsmøde om natur- og vildtpleje i agerlandet. Torsdag den 29. september kl. 13:30-17:00.