Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at udvikle et system, der kan anvende og koble data og informationer om køernes produktion, adfærd og position i stalden.

UHF-afprøvning med Agrit medicinsprøjte
UHF-afprøvning med håndholdt læser på Danish Crown
UHF-afprøvning med stationære læsere i dyretransport
Skematisk
Liste over interessenter i UHF projektet
Dagsorden til interessentmøde
Dagsorden til interessentmøde
Dagsorden til interessentmøde
Dagsorden til interessentmøde
Dagsorden til møde med primærproducent
Dagsorden til møde med GEA, Danmark omkring UHF-øremærker og samarbejde med positionering af kvæg
Artikel
Dagorden til projektmøde
Samlet rapport - sammensatte aktivitetsmåler.
Afprøvning af UHF i kvægbruget 2016
ko i 6. laktation
Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg