Sunde køer og kalve dør ikke - UDVIKLING

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet er anden del af et fortsættende projekt, der blev påbegyndt i 2015. Første del af projektet blev ændret jf. ændringsansøgning af 4. maj, 2015.

Formålet med nærværende projekt er derfor

  1. at øge vidensgrundlaget for årsager til forhøjet ko- og kalve-dødelighed
  2. at reducere kodødeligheden og
  3. reducere kalvedødeligheden.

Afprøvning og vurdering af canadisk fejlfindingsværktøj til brug i malkekvægsbesætninger for systematisk gennemgang af kalveområdet.
Flow-chart, der kan anvendes af kvægrådgivere og dyrlæger, med trinvis beskrivelse af væsentlige kritiske kontrolpunkter for kalvesundhed
Tjekliste for optimale pasningsrutiner og management i kalvens første to måneder.
Drejebog til brug for optagelse af film om procedure for on-farm obduktioner
Drejebog til brug for optagelse af film om udtagning og forsendelse af prøvemateriale ved on-farm obduktioner
Drejebog til filmen "Sådan laver du en korrekt brugsopløsning".
Drejebog til filmen "Sådan rengør og desinficerer du korrekt".
Evaluering af rådgivningsforløb fra analysedyrlæge
Evaluering af rådgivningsforløb fra obduktionsdyrlæge
Evaluering af rådgivningsforløb fra analysedyrlæge
Evaluering af rådgivningsforløb fra proceskonsulent
Evaluering af rådgivningsforløb fra proceskonsulent
Evaluering af rådgivningsforløb fra obduktionsdyrlæge
Evaluering af rådgivningsforløb fra proceskonsulent
Filmen er anvendt i kompetenceudviklingen af kvægdyrlæger. Den viser udtagning og forsendelse af lungestykker
Filmen er anvendt i kompetenceudviklingen af kvægdyrlæger. Den viser udtagning og forsendelse af tarmstykke
Filmen viser uddrag af kompetenceudvikling af kvægdyrlæger på KU-SUND
Filmen viser korrekt obduktion af voksent kvæg under laboratorieforhold
Vibeke Fladkjærs indlæg om forandringsledelse for Teams
Oplæg og drøftelse af igangsætning af Team Syd's besætning 3 på workshop
Oplæg og drøftelse af igangsætning af Team Nord's besætning 3 på workshop
Artiklen kommer med gode råd og anbefalinger for korrekt rengøring og desinfektion i kvægstalde.
Rapport
Idékataloget beskriver indretning og brugen af sygeboks i otte besætninger.
Nyt rådgiverkoncept til afklaring af landmandens holdninger og procedurer for besætningsbesøg
Liste over nødvendigt materiel til brug for on-farm obduktion
Fremlagt af Team Syd på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Syd's besætning 1 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Syd's besætning 1 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Nords besætning 1 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Syds besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Nord's besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift på besætning 1 , Team Øst
Oplæg og drøftelse af fremdrift på besætning 1 og 2 samt opstart af besætning 3
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Midtvest, besætning 2 med fokus på fodring på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Midtvest, besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift på besætning 2 , Team Øst
Oplæg og drøftelse af fremdrift på besætning 3 , Team Øst
Oplæg og drøftelse af fremdrift - fodring, besætning 2, Team Øst
Oplæg og drøftelse af fremdrift besætning 2, Team Øst
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Midtvest, besætning 1 på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Midtvest, besætning 1 med fokus på fodring på workshop
Oplæg og drøftelse af fremdrift, Team Midtvest, besætning 1 med fokus på fodring, på workshop
Oplæg og drøftelse af opstart, Team Øst, besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af igangsætning af Team Syd's besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af igangsætning af Team Nord's besætning 2 på workshop
Oplæg og drøftelse af opstart, Team Midtvest, besætning 2 på workshop
Program for mødet
Program for mødet
Beskrivelse af hvordan sengebåse med madrasser kan være slibende trods brug af strøelse. Må-ske er strøelsen fysiske karakter mere afgørende end mængden. Inklusiv video eksempler på slibende effekt af madrasser og strøelse.
Rapport, der beskriver procedure for on-farm obduktion
Effekten af graden af rengøringen er testet ved en rengørings- og desinfektionstest af kalvebokse
Spørgeskema anvendt til interview af landmand omkring brugen af sygeboks
Rapport over en spørgeundersøgelse over kalvepasning blandt 534 danske malkekvægsbesætninger.
Præsentation
Dagsorden
Vedr. projekterne: Sunde køer og kalve dør ikke og Sænk din ko- og kalvedødelighed, den 9. februar 2016