Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle og implementere indsatser, som kan sænke fremstillingsprisen på økologisk mælk med 20-30 øre pr. kg EKM i gennemsnit på de økologiske bedrifter de næste to år. Det sker ved at fokusere på forbedringer af markudbytte, foderproduktion og grovfoderkvalitet samt mælkeydelse, energiudnyttelse og optimal fodring i stalden. Projektet dækker 32 økologiske mælkebedrifter og omfatter følgende aktiviteter:

Oplæg af Finn Strudsholm ved Øko-Brunch d. 24. maj 2016 på SEGES.
En samlet oversigt med udvalgte nøgletal, indsatsområder og effekt på fremstillingsprisen på mælk for de 32 bedrifter.
Artikel i KVÆG d. 15. november 2016.
Produktionsøkonomi, Kvæg.
Bragt i fagmagasinet KVÆG d. 15. august 2016.
KvægKongres 2016 - Arne Munk
Med et højt tillæg på økologisk mælk er det en god idé løbende at vurdere om foderniveauet bør hæves.
Manual – højere markudbytter.
Oplæg af Susanne Clausen på workshoppen for eksterne konsulenter d. 4. oktober 2016.
Præsentation af Inger Bertelsen og Sven Hermansen, SEGES Økologi, ved workshoppen for eksterne konsulenter d. 4. oktober.
Opstartsmøde hos LMO i Søften d. 19. maj 2016. Dagsorden og indlæg ved Arne Munk, SEGES Økologi.
Fremstillingsprisen på Øko-Mælk – et uundværligt nøgletal.
Hvilke muligheder for øget indtjening fandt vi i projektet.
Tværfaglig med stor effekt.
Tværfagligt med effekt.
Fremstillingsprisen på Økologisk Mælk - Et uundværligt nøgletal.
Dagsorden og indlæg præsenteret af Arne Munk ved workshoppen for eksterne konsulenter d. 4. oktober 2016.
Værktøjer i denne publikation kan du som landmand bruge til at sammenligne resutatet for dine driftsgrene med fordelingen i branchen.
Bilag til KvægKongres 2016 - Tema: Økonomi og strategi