Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at nedbringe risikoen for smitteoverførsel til danske kvægbrug, så det høje sundheds- og produktionsniveau kan fastholdes og udbygges. Set i dette lys er effektiv national, regional og besætningsspecifik smittebeskyttelse at betragte som aktiv risikostyring og dermed en central parameter, jævnfør Kvægs vision om at dansk kvægbrug skal være EU´s mest konkurrencedygtige.

Beslutningsstøtteværktøj ved flytning af levekvæg
Begræns smittespredning ved råmælksfodring af spædkalve.
Begræns smittespredning ved indgivelse af medicin i yveret.
Begræns smittespredning ved indsættelse af småkalve.
Begræns smittespredning i kælvningsboksen.
Brev udsendt til landmanden i forbindelse med hygiejnescore i besætningen
Samlet oplæg fra kursusforløb
Dagsorden den 4. november 2016
Oplæg Finland den 9. juni 2016
Drejebog til smittebeskyttelsesfilm
Drejebog til smittebeskyttelsesfilm
Dagsorden - november 2016
Samlet dokument om prioriteringsværktøjet
Omkring 90 pct. af danske malkekøer har rene yvere, men gulvtype har indflydelse på hvor beskidte køernes ben er.